Tất cả sản phẩm

 Nem tôm (15c) Nem tôm (15c)
195,000₫

Nem tôm (15c)

195,000₫

 Nem que (35c) Nem que (35c)
95,000₫

Nem que (35c)

95,000₫

 Nem nấm (15c) Nem nấm (15c)
130,000₫
 Nem bò lá lốt (20c) Nem bò lá lốt (20c)
165,000₫
 Nem thịt phomai (10c) Nem thịt phomai (10c)
135,000₫
 Nem cua (10c) Nem cua (10c)
135,000₫

Nem cua (10c)

135,000₫

 Pizza thuyền viền phomai (5c) Pizza thuyền viền phomai (5c)
165,000₫
 Pizza gối bò phomai (4c) Pizza gối bò phomai (4c)
99,000₫
 Bánh mì mini vị xưa (18c) Bánh mì mini vị xưa (18c)
198,000₫
 Cánh gà tẩm bột giòn (600 Gr) Cánh gà tẩm bột giòn (600 Gr)
165,000₫
 Set 2 chai nắm nêm + mắm chao Set 2 chai nắm nêm + mắm chao
50,000₫
 Bánh mì mini vị xưa (12c) Bánh mì mini vị xưa (12c)
135,000₫
 Phí nướng sẵn Phí nướng sẵn
10,000₫
 Combo cho bé Combo cho bé
355,000₫

Combo cho bé

355,000₫

 Combo Cuốn đủ vị (6 người) Combo Cuốn đủ vị (6 người)
565,000₫
 Chai mắm chao (100 Gr) Chai mắm chao (100 Gr)
25,000₫
 Chai mắm nêm (100 gr) Chai mắm nêm (100 gr)
29,000₫
 Combo No nê ( 10 người) Combo No nê ( 10 người)
1,500,000₫