Bánh cấp đông

 Bánh mì mini thịt xíu Huế (12c) Bánh mì mini thịt xíu Huế (12c)
135,000₫
 Bánh mì mini thịt xíu Huế (18c) Bánh mì mini thịt xíu Huế (18c)
198,000₫
 Bánh mì mini vị xưa (12c) Bánh mì mini vị xưa (12c)
135,000₫
 Bánh mì mini vị xưa (18c) Bánh mì mini vị xưa (18c)
198,000₫
 Bánh mì que xá xíu (12c) Bánh mì que xá xíu (12c)
99,000₫
 Bánh nguyên cám vặn thừng (2c) Bánh nguyên cám vặn thừng (2c)
55,000₫
 Pizza gối bò phomai (4c) Pizza gối bò phomai (4c)
99,000₫
 Pizza mini Sourdough mix 3 vị (6c) Pizza mini Sourdough mix 3 vị (6c)
185,000₫
 Pizza thuyền viền phomai (5c) Pizza thuyền viền phomai (5c)
165,000₫
 Set pizza gối (16c) Set pizza gối (16c)
386,000₫
 Set Pizza thuyền (15c) Set Pizza thuyền (15c)
485,000₫