Chọn Sạch- Ăn Xanh- Sống Lành

 Combo Salad - Rau củ Kho quẹt  Combo Salad - Rau củ Kho quẹt
170,000₫
 Cuốn salad ức gà (24c)  Cuốn salad ức gà (24c)
185,000₫
 Nộm bắp cải  Nộm bắp cải
75,000₫
 Salad mix 5 loại rau hữu cơ  Salad mix 5 loại rau hữu cơ
85,000₫
 Set Rau củ - Kho quẹt  Set Rau củ - Kho quẹt
95,000₫
 Trà Dâu Tằm Chanh Vàng  Trà Dâu Tằm Chanh Vàng
85,000₫
 Trà Rong biển Hạt chia  Trà Rong biển Hạt chia
85,000₫