Combo Tiết kiệm

 Combo Bé thích ( tự nướng)  Combo Bé thích ( tự nướng)
665,000₫
 Combo Cuốn đủ vị (6 người)  Combo Cuốn đủ vị (6 người)
565,000₫
 Combo Đãi bạn (tự nướng)  Combo Đãi bạn (tự nướng)
590,000₫
 Combo No nê ( 10 người)  Combo No nê ( 10 người)
1,500,000₫
 Combo Picnic ( tự nướng)  Combo Picnic ( tự nướng)
750,000₫
 Combo Quà chiều (10 người)  Combo Quà chiều (10 người)
580,000₫
 Combo Sum họp (15 người)  Combo Sum họp (15 người)
1,125,000₫
 Combo Tiệc tùng ( 4 người)  Combo Tiệc tùng ( 4 người)
385,000₫
 Combo Tiệc tùng (6 người)  Combo Tiệc tùng (6 người)
589,000₫