Sản phẩm nổi bật

 Bánh mì mini thịt xíu Huế (12c) Bánh mì mini thịt xíu Huế (12c)
135,000₫
 Bánh mì mini thịt xíu Huế (18c) Bánh mì mini thịt xíu Huế (18c)
198,000₫
 Bánh mì mini vị xưa (18c) Bánh mì mini vị xưa (18c)
198,000₫
 Cuốn mix 3 loại (15c) Cuốn mix 3 loại (15c)
185,000₫
 Nem cua (10c) Nem cua (10c)
135,000₫

Nem cua (10c)

135,000₫

 Nem cuốn tôm thịt ( 10c ) Nem cuốn tôm thịt ( 10c )
165,000₫
 Nem gà ngô non (15c) Nem gà ngô non (15c)
130,000₫
 Nem que (35c) Nem que (35c)
95,000₫

Nem que (35c)

95,000₫

 Nem thịt phomai (10c) Nem thịt phomai (10c)
135,000₫
 Nem tôm (15c) Nem tôm (15c)
195,000₫

Nem tôm (15c)

195,000₫

 Pizza gối bò phomai (4c) Pizza gối bò phomai (4c)
99,000₫
 Pizza mini Sourdough mix 3 vị (6c) Pizza mini Sourdough mix 3 vị (6c)
185,000₫
 Pizza thuyền viền phomai (5c) Pizza thuyền viền phomai (5c)
165,000₫