Sản phẩm được yêu thích nhất

 Bánh mì mini vị xưa (12c)  Bánh mì mini vị xưa (12c)
135,000₫
 Nem cua (10c)  Nem cua (10c)
135,000₫

Nem cua (10c)

135,000₫

 Nem que (35c)  Nem que (35c)
95,000₫

Nem que (35c)

95,000₫

 Nem tôm (15c)  Nem tôm (15c)
195,000₫

Nem tôm (15c)

195,000₫

 Pizza gối bò phomai (4c)  Pizza gối bò phomai (4c)
99,000₫
 Pizza thuyền viền phomai (5c)  Pizza thuyền viền phomai (5c)
165,000₫